Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów tutaj otrzymasz Karty Charakterystyki i inne dokumenty dotyczące produktów EcoVariant.

Wpisz kod kreskowy (EAN) produktu i podaj adres e-mail na który system prześle dokumenty.

na ten e-mail zostaną wysłane w załączniku dokumenty

Do pobrania:

• Regulamin strony i RODO
Ogólne Warunki Sprzedaży
• Loga produktów ZIP
• Zdjęcia produktów ZIP

Potrzebę otrzymania Arkusz Danych Składników dla personelu medycznego należy zgłosić  w formularzu kontaktowym.