EcoTenz
Ekologiczny płynny preparat środowiskowy
czyszczący - odtłuszczający - dekontaminacyjny

 EcoTenz jest adhezyjną nanokoloidalną emulsją olejów i ekstraktów roślinnych z udziałem niejonowych biosurfaktantów.


 Jest niezwykle skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń i pomocny w ich biodegradacji. Ma postać transparentnej cieczy o przyjemnym, ziołowym zapachu. W pełni ekologiczny, bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Pozyskiwany dzięki najnowszej technologii z naturalnych i odnawialnych źródeł botanicznnych.


EcoTenz skuteczny przy usuwaniu:
 • węglowodorów – ropopochodne olejów, smarów, paliw (odtłuszczanie)
 • tłuszczów i białek – roślinnych i zwierzęcych (odtłuszczanie)
 • pozostałości pochodzenia mineralnego
 • tonerów, farb drukarskich, tuszy (rozpuszczanie)
 • mas klejowych (rozpuszczanie)
 • zastępuje użycie wielu rozpuszczalników
 • jest alternatywą do użycia kwasu fluorowodorowego, azotowego i innych kwasów

Jest przeznaczony i doskonale sprawdza się w:

Gospodarstwo domowe:

 • skuteczny samodzielnie lub jako dodatek do innych środków czyszczących i piorących
 • umożliwia proces mycia trudnych zanieczyszczeń bez „twardej chemii”
 • mycie podłóg, ścian, mebli, blatów, naczyń, płytek ceramicznych, szyby i łazienki
  odtłuszczanie
 • usuwanie plam z kostki brukowej
 • mycie rąk z olejów, smarów, farb, klei
 • dodatek do prania odzieży ochronnej
 • mycie karoserii samochodowych, wnętrza samochodu i komory silnika, rowerów, kosiarek i innego sprzętu gospodarczego
 • ułatwia oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków
 • właściwy wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych na zebranie i odprowadzenie ścieków po procesie czyszczenia
 • mycie łodzi i jachtów na wodzie.

Przemysł:

 • właściwy wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych na zebranie i odprowadzenie ścieków po procesie czyszczenia
 • skuteczny samodzielnie lub jako dodatek do innych środków czyszczących
  odtłuszczanie
 • ogranicza lub eliminuje zużycie ługu sodowego i potasowego oraz innej „twardej chemii”
 • do dekontaminacji
 • właściwy do przemysłu spożywczego
 • ułatwia oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • właściwy do czyszczenia i odgazowywania zbiorników i rurociągów
 • właściwy do systemów centralnego mycia CIP „Clean In Place”
 • właściwy do mycie łodzi na wodzie.

Rolnictwo:

 • przydatny wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych na zebranie i odprowadzenie ścieków po procesie czyszczenia
 • odtłuszczanie
 • mycie pomieszczeń inwentarskich
 • mycie sprzętu rolniczego
 • mycie osprzętu mleczarskiego
 • przyśpiesza działanie preparatów mikroorganicznych w procesach oczyszczania
 • nie obciąża surfaktantami gnojowicy i nie koliduje z procesem jej fermentacji.

Myjnie samochodowe:

 • umożliwia proces mycia trudnych zanieczyszczeń bez „twardej chemii”
 • odtłuszczanie
 • ograniczenie zużycia surfaktantów
 • ograniczenie toksyczności i palności ścieków
 • ułatwia proces filtracji
 • ułatwia oczyszczanie ścieków z myjni

Warsztaty:

 • umożliwia proces mycia trudnych zanieczyszczeń bez „twardej chemii”
 • odtłuszczanie
 • do dekontaminacji
 • mycie rąk z olei, smarów, farb, klei.

Działania środowiskowo – zaradcze:

 • właściwy wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych na zebranie i odprowadzenie ścieków po procesie czyszczenia
 • neutralizacja wycieków zagrażających środowisku
 • zmniejsza zagrożenie pożarem wycieków
 • właściwy do remediacji skażonej gleby

Stacje paliwowe (benzynowe):

 • sprzątanie stacji paliwowych
 • ograniczenie palności ścieków
 • ułatwia oczyszczanie ścieków ze stacji paliwowych
 • czyszczenie zbiorników i rurociągów

Oczyszczalnie ścieków:

 • wspomaga działanie oczyszczalni przez absorbcję trudnych zabrudzeń np. ropopochodne, tłuszcze, białka
 • zapobiega powstawaniu i usuwa istniejące już zatory
 • zapobiega powstawanie kożuchów na powierzchni i infrastrukturze
 • ułatwia przepompowywanie i transport ścieków
 • wspiera rozkład ciężkich ścieków przemysłowych
 • zapobiega emisji zapachów i oparów
 • sprzyja rozwojowi osadu czynnego.

Gospodarka komunalna:

 • właściwy wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych na zebranie i odprowadzenie ścieków po procesie czyszczenia
 • zapobiega emisji zapachów i oparów w składowiskach odpadów
 • właściwy do mycia urządzeń komunalnych: śmieciarki, kontenery, kosze
 • sprzątanie placów i ulic
 • mycie znaków drogowych i infrastruktury komunikacyjnej
 • mycie piasku plażowego
 • mycie pomostów nad wodą.

Poligrafia:

 • usuwanie farb drukarskich bez stosowania rozpuszczalników i bez emisji VOC
 • działa samodzielnie lub jako dodatek do mydeł i płynów czyszczących.

Dodatek formulacyjny:

 •  zwiększa skuteczność środków czystości już przy dawce 0,1% w formulacji
 • daje możliwość zmniejszenia ilości środków powierzchniowo czynnych
 • zastępuje użycie ługu sodowego i potasowego
 • zastępuje użycie wielu rozpuszczalników
 • pozwala eliminować zabrudzenia z którymi nie radzą sobie inne formulacje
 • wspomaga proces prania
 • wspomaga proces mycia w zmywarce
 • zastępuje rozpuszczalniki przy zerowej emisji LZO (VOC)
 • podnosi biodegradowalność mieszanin i powstałych z nich ścieków
 • skuteczny w całym zakresie pH, w wodzie twardej i w wodzie słonej

Główne walory:

Bez zapachu.

Do preparatu nie są dodawane chemiczne substancje zapachowe powodujące podrażnienia i uczulenia. Ma swoisty zapach ziołowy specyficzny do użytych składników. 

Bez barwników

Do preparatu nie są dodawane chemiczne substancje barwiące szczególnie azowe powodujące podrażnienia i uczulenia.
Ma swoisty kolor specyficzny do użytych składników. 

Składniki roślinne

Preparat składa się głównie z biosurfaktantu z indyjskich orzechów piorących (Sapindus Mukorossi), oleju i innych ekstraktów roślinnych.
Polecane dla wegan.

Hipoalergiczny

Roślinna formuła preparatu powoduje, że nie wywoływał podrażnień i uczuleń. Z produktów mogą korzystać również osoby mające nadmierne skłonności do podrażnień.

Biodegradowalny

Powstałe ścieki po użyciu preparatu nie zagrażają środowisku są szybko i w pełni biodegradowalne. Przewarzający udział biosurfaktantów działa wspomagająco na mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków, korzystnie wpływa na florę i działa profilaktycznie na szkodniki np. komary i kleszcze

Bez składników petrochemicznych

Podczas tworzenia preparatu nie stosujemy żadnych składników pochodzących z procesów rafinacji ropy naftowej

NATURALNIE ODNAWIALNE

Wszystkie składniki, z których korzystamy przy procesie tworzenia preparatu są naturalnie odnawialne. Po spełnieniu swojej roli podczas użycia preparatu trafiają do ścieków, gdzie szybko ulegają pełnej biodegradacji na proste związki biologiczne i mineralne, z których ponownie mogą korzystać nowe rośliny.

BEZ SKŁADNIKÓW ZWIERZĘCYCH

Żaden ze składniki użyte do wytworzenia preparatu nie jest pochodzenia zwierzęcego. Polecane dla wegan.


 • SPOSÓB DZIAŁANIA

   Najtrudniejsze zabrudzenia (np. ropopochodne - węglowodory, tłuszcze - lipidy, białka – proteiny i inne) pod wpływem działania EcoTenz zmniejszają napięcia powierzchniowe zanieczyszczeń i zmniejszają ich siłę kohezji.
   Adhezyjne nanocząsteczki EcoTenz „wyłapują” cząsteczki zanieczyszczeń do siebie i dzielą je na mniejsze. Podział cząsteczek zanieczyszczeń trwa do momentu, kiedy ich siły się równoważą. Proces ten zachodzi szybko podczas czyszczenia. Im burzliwiej będzie przebiegać czyszczenie, tym lepsze działanie preparatu.
   Uzyskane połączenie wykazuje właściwości kohezyjne na tyle silne i trwałe, że powstała zwiększona powierzchnia zanieczyszczeń zyskuje wydłużony czas na wymianę tlenową i dostęp mikroorganizmów.
   W przeciągu trzech dni nanocząsteczki preparatu ulegają biodegradacji i pozostawiają same małe osłabione cząsteczki zanieczyszczeń zasiedlone mikroorganizmami z dostępem tlenu. Przyśpiesza to rozkład na proste związki biologiczne i mineralne oraz na produkty uboczne, takie jak woda i tlen sprzyjające dalszej biodegradacji.
   Mechanizm działania EcoTenz ogranicza właściwości wybuchowe, palne i ogranicza uwalnianie się lotnych związków organicznych (VOC) z usuwanych zanieczyszczeń. Zmniejsza również wydobywanie się ze ścieków uciążliwych, toksycznych i wybuchowych siarkowodorów. Przy pomocy EcoTenz uzyskuje się stabilny, wodny roztwór zanieczyszczeń łatwy do dalszej obróbki, pompowania czy transportu. Uzyskany roztwór zanieczyszczeń nie wykazuje właściwości trudnych do biodegradacji emulsji.

 • BIOSURFAKTANTY

  Preparat posiada w swoim składzie biosurfaktanty - między innymi saponina pozyskiwana  z owoców rośliny Sapindus Mukorossi nazywane popularnie  orzechami piorącymi. Owoce są pozyskiwane z dziko rosnących drzew głównie w Azji. Zbiory są często jedynym utrzymanie mieszkańców. Wspiera to zrównoważony rozwój. Są to całkowicie naturalnie odnawialne źródła botaniczne. Pozostała biomasa poprodukcyjna jest pożytkowana jako naturalnym nawóz. Biosurfaktanty sprawiają, że preparat jest: bezpieczny, ekologiczny, ekonomiczny, bardzo skuteczny, ma naturalny swoisty kolor i ziołowy zapach, neutralne pH.

 • BEZ KONSERWANTÓW

  Preparat nie posiada w swoim składzie żadnych konserwantów. Brak konserwantów nie zakłuca procesu oczyszczania ścieków i nie obciąża środowiska wodnego.

 • ZAWARTOŚĆ WG. (WE) NR 648/2004

  Niejonowee środki powierzchniowo czynne < 5%.
  Żadna z substancji, które wchodzą w skład mieszaniny nie przekracza wartości ustalonych w Aneksie II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

 • SPOSÓB STOSOWANIA

  mycie ręczne
  szczotkowanie
  wysokociśnieniowo
  pianowo
  rozpyłowo
  cyrkulacyjnie (CIP)

 • DOZOWANIE

  -   samodzielny roztwór roboczy EcoTenz od 0,01% (mieszać 15 min / 100 rpm)
  -   w formulacjach od 0,1%

 • EKONOMIA

  To doskonały koncentrat.
  Z jednego kg preparatu można przygotować do 10t roztworu roboczego EcoTenz.
  Jako składnik formulacji zwiększa skuteczność środków czystości i umożliwia ograniczenie użycia środków powierzchniowo czynnych.

 • OPAKOWANIE PRODUKTU

  Butelka i nakrętka z tworzywa PP częściowo z surowca pochodzącego z recyklingu - można napełniać wielokrotnie, karton zbiorczy z tektury falistej do ponownego wykorzystania, etykiety papierowe. Wszystkie elementy opakowania przeznaczone do recyklingu.

 • PRZECHOWYWANIE

  Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się przechowywanie w temperaturze od 5°C do 20°C Należy przechowywać do 24 miesięcy.

 • PORADY DOTYCZACE OSZCZEDZANIA WODY ENERGI EMISJI CO2 I PIENIEĘDZY

  Przygotowany roztwór myjący z preparatu jest bardzo skuteczny przy bardo małym dodowaniu. Skuteczny w zimnej wodzie. Stosowanie preparatu jako składnik formulacyjny zwiększa skuteczność mycia i zmniejsza zużycie detergentów i wody.

 • BEZPIECZEŃSTWO

  Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfi kowany jako stwarzający zagrożenie i nie posiada elementów oznakowania
  nie toksyczny
  nie podrażnia oczu
  nie podrażnia skóry
  niepalny
  niekorozyjny
  ma neutralne pH
  wolny od ADR
  stanowi alternatywę dla rozpuszczalników
  nie powoduje reakcji egzotermicznej i nie tworzy szkodliwych związków
  wolny od LZO (VOC)

 • EKOLOGIA

  obecność preparatu sprzyja i przyśpiesza oczyszczanie ścieków
  preparat wykazuje 100% biodegradacji (całkowity rozpad) w:
    - 10 dni w warunkach oczyszczalni ścieków
    - 14 dni w warunkach glebowych
  całkowicie rozpuszczalny w wodzie
  nie zawiera konserwantów
  nietoksyczny dla organizmów wodnych
  neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla
  nie zawiera składników niebezpiecznych dla środowiska naturalnego
  nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC)
  nie zawiera enzymów, bakterii, kwasów, fosforanów
  preparat nie jest rozpuszczalnikiem
  neutralny węglowo
  zawartość mieszaniny spełnia kryterium biodegradowalności z Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 o środkach czystości.

 • LOGISTYKA

  Opakowanie 1kg
  Kod produktu: EV-030 EAN: 5903240897308, opakowanie zbiorcze karton 6szt, 
  paleta EUR 630szt (105 kartonów zbiorczych).Ulotka
Skład
Karta charakterystyki
Pobierz bezpłatną próbkę
Gwarancja EcoVariant


EcoTenzEcoTenzEcoTenzEcoTenzEcoTenzEcoTenzEcoTenzEcoTenzEcoTenzEcoTenz
EcoVariant Sp. z o.o.
Sobótka 83 B, 63-450 Sobótka k/Ostrowa Wielkopolskiego 
Tel. +48 627341232 E-mail: biuro@ecovariant.pl
NIP 622-2795-581, REGON 364780800
Nr KRS nr: 0000623194,
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 400 000,00zł.
Konto bankowe BZWBK-PLN: 83 1090 1160 0000 0001 3299 3265
W celu uzyskania Arkuszy Danych Składników przeznaczony dla personelu medycznego prosimy o kontakt pod nr tel. +48 627341232 w godzinach 8-16 lub biuro@ecovariant.pl