O firmie

Certyfikat - Gwarancja EcoVariant

Produkty oznaczone tym znakiem są proekologiczne, hipoalergiczne i skuteczne.

Hybrydowy

Produkty są kombinacją biosurfaktantów i nowoczesnych detergentów szczególnie pochodzenia roślinnego. Jest to nowatorskie rozwiązanie, które zapewnia wysoką skuteczność i idącą w parze umiarkowaną cenę, bezpieczeństwo konsumenta oraz wysoką dbałość o środowisko naturalne.

Naturalnie odnawialne

Wszystkie składniki, z których korzystamy przy procesie tworzenia naszych produktów, są naturalnie odnawialne. Środki czystości oparte o roślinne składniki po spełnieniu swojej roli w gospodarstwie domowym trafiają do ścieków, gdzie szybko ulegają pełnej biodegradacji na proste związki biologiczne i mineralne, z których ponownie mogą korzystać nowe rośliny.

Składniki roślinne

Większość składników użytych do wytworzenia produktów są pochodzenia roślinnego. Polecane dla wegan.

Hipoalergiczny

Produkty składają się z biosurfaktantów i innych niezbędnych składników pochodzenia roślinnego. Udział składników jest tak dobierany by nie wywoływał podrażnień i uczuleń. Z produktów mogą korzystać również osoby mające nadmierne skłonności do podrażnień.

Bez syntetycznych składników

Nasze produkty nie zawierają żadnych syntetycznych składników, które nie są pochodzenia roślinnego.

Bez syntetycznych zapachów

Do większości produktów nie są dodawane syntetyczne substancje zapachowe powodujące podrażnienia i uczulenia. W produktach zapachowych są zastosowane naturalne olejki eteryczne w ilościach nie wywołujących podrażnień i uczuleń.

Bez syntetycznych barwników

Do większości produktów nie są dodawane syntetyczne substancje barwiące szczególnie azowe powodujące podrażnienia i uczulenia. W produktach zabarwionych stosowane są naturalne barwniki roślinne.

Bez składników petrochemicznych

Podczas tworzenia naszych produktów nie stosujemy żadnych składników pochodzących z procesów rafinacji ropy naftowej.

Bez składników zwierzęcych

Składniki użyte do wytworzenia produktów nie są pochodzenia zwierzęcego. Polecane dla wegan.

Nie testuje się na zwierzętach

Wszystkie produkty zanim trafią do klienta są poddawane badaniom fizykochemicznym, mikrobiologicznym i jeśli produkt będzie miał styczność ze skórą to również dermatologicznym.

Miętowy

Produkty o zapachu miętowym zawdzięczają go naturalnemu olejkowi eterycznemu w ilości nie powodującym podrażnień.

Naturalny zielony kolor

Nasze produkty o zielonym kolorze zawdzięczają go naturalnemu chlorofilowi roślinnemu.

Wszystkie produkty płynne

Nie proszkuje się produktów i nie stosuje się w miarę możliwości składników proszkowych. Tym samym nie ma potrzeby stosowania dodatkowo proszkowych wypełniaczy. Takie czynniki mają duży wpływ na zmniejszenie emisji CO2.

Biodegradowalne

Powstałe ścieki po użyciu produktów nie zagrażają środowisku są szybko i w pełni biodegradowalne. Przewarzający udział biosurfaktantów działa wspomagająco na mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków, korzystnie wpływa na florę i działa profilaktycznie na szkodniki np. komary i kleszcze.

Skuteczne w niskich temperaturach

Dzięki skuteczności działania w niskich temperaturach produkty są ekonomiczne przez co minimalizują emisje CO2.

Koncentraty

Produkty w większości są koncentratami. Zmniejsza to zużycie opakowań i kosztów transportu. Przez to sprzyja ekologii i ekonomiki korzystania ze środków czystości.

Ekonomiczne sprzątanie sprayem

Stosując butelkę ze spryskiwaczem EcoVariant z 1kg płynu UPC napełnimy ją 25 razy. Ogranicza to zużycie detergentów i opakowań.

Uniwersalny

Jeden uniwersalny produkt EcoVariant może zastąpić wiele rodzajów środków czyszczących.

Opakowania uzupełniające

Wszystkie produkty można kupić w nowatorskich opakowaniach uzupełniających typu bag-in-box. Opakowania te są wyposażone w nie kapiący kranik, który ułatwia uzupełnianie butelek. Rozwiązanie takie umożliwia zmniejszenie zużycia ilości opakowań.

Opakowanie produktów i przesyłek

Produkty i opakowania zbiorcze są pakowane w opakowania przeznaczone do recyklingu. Przesyłki kurierskie są w celu zabezpieczenia w transporcie wypełniane poduszkami z makulatury. Można je użyć ponownie lub przekazać do recyklingu.

Przebadane i bezpieczne

Wszystkie nasze produkty przed tym, zanim trafią do klienta, są poddawane szczegółowym badaniom fizykochemicznym, mikrobiologicznym oraz dermatologicznym.

Badania i rozwój

Prowadzi się ciągłe badania nad ulepszeniem produktów. Poszukuje się nowych, skutecznych i bardziej ekologicznych biosurfaktantów. Cenimy wszelkie krytyczne uwagi klientów.

Duża skuteczność działania

Bardzo wysoka skuteczność w działania jest szczególną cechą produktów EcoVariant. Osoby dbające o zdrowie i środowisko mają również radość z użytkowania.

365 dni na zwrot

Produkty oznaczone znakiem Gwarancja EcoVariant, Klient ma prawo w określonych przypadkach przez regulamin zwrócić przez 1 rok po zakupie. Klient nie ponosi również z tego powodu kosztów przesyłki.